Курсове

Официално обявяваме наалото на третата група на курса “Стартиране на бизнес”, който започва в началото на май 2011 г. и е с продължителност от 2,5 месеца. Сесиите ще се провеждат два пъти в седмицата, като всяка една е в рамките на 3 часа. Темите и лекционния материал са разработени от Сиско в сътрудничество със Станфордския университет, Университета Корнел и My Own Business Inc. Практическите занимания включват и Web 2.0 технологии, включително платформата за сътрудничество на Сиско WebEx®.

Обучението включва работа в група, практически симулации и упражнения върху казуси, като се насърчава както работата върху конкретни идеи и начинания на самите участници, така и генериране на идеи за бизнес. Основната цел на курса е участниците да извлекат реална полза за себе си и за бизнес идеята, която реализират.

Курсът е насочен към няколко типа участници:

  • хора, желаещи да стартират собствен бизнес, които не са предприели никакви стъпки
  • с проекти в идейна фаза
  • стартирали предприемачи

Цена и стипендии

Реалната цена на участник е 1200 лв. За да снижи прага на достъп до курса, Институтът за предприемачи развива фокусирано стипендиантски програми. Институтът води активни преговори с няколко компании, които желаят да партнират на тази и бъдещите стипендиантски програми.

Третата група на курса ‘Стартиране на бизнес’ е с 16 стипендиантски места, което им гарантира стипендия от 700 лв. за курс (курсистите заплащат само  500 лв от цената на обучението)

Институтът е отворен и към други компании, които имат желание да подпомагат предприемаческия дух и да насърчават  реализацията на добрите бизнес идеи.

Краен срок за кандидатстване - 18 април 2011 г. Включете се в курса. Спечелете стипендия!

Селекция на стипендианти

Компетентно жури, съставено от доказани успешни предприемачи, представители на предприемаческата общност в България ще избере най-добрите участници за първия курс. В журито ще вземат участие и представители на партньорите по стипендианските програми. Съставът на журито ще бъде обявен през януари.

Критерии за селекция

Критериите за подбор на стипендианти са в пряка връзка с модела на обучение в Института. Журито ще търси в кандидатите потенциал в две независими една от друга посоки:

  • потенциал в персонален план;
  • потенциал на бизнес проект.

По тази причина двата основни критерия за оценка ще бъдат приложени паралелно, а не едновременно.

Индивидуален подход

Подходът на журито ще бъде индивидуален и новаторски. Целта е да се намери разнообразие и баланс между кандидати с потенциал за развитие, независимо от това имат само желание за предприемачество, имат идея за конкретен проект или вече са стартирали своя бизнес.

Връзка с предприемаческата общност

Институтът за предприемачи в България предоставя уникална комбинация от практически бизнес курсове, менторинг и съдействие. Те се основават на мрежа от хора, съмишленици на идеята за развитие на предприемачеството в България. Институтът е част от еко-системата, изключително необходима за изграждането и успеха на нови бизнес начинания.

Институтът за предприемачи има установено парньорство с представители на потенциални инвеститори и финансиращи организации, насочени към предприемачите:

  • Българска мрежа на бизнес ангелите BBAN
  • Инвестиционният фонд NEVEQ
  • Кредитна консултантска компания за корпоративно финансиране Бизмарт Кредит